Wat is Infocities - Lessen

* Overzicht * Doelstellingen * Lessen * Het Vervolg *

De bijzondere kracht van Infocities zat in de breedte van het interessegebied en de diversiteit van de projectpartners. Dit maakt het voor partners mogelijk en bevordert het de uitwisseling van expertise, vaardigheden en bronnen.

Het Infocities project heeft het grote voordeel van de stedelijke samenwerking over heel Europa. Dit maakte het mogelijk voor de deelnemers om naar gemeenschappelijke platformen toe te werken. Niet alleen wat betreft de onderliggende techniek en infrastructuur, maar ook in het definiëren en begrijpen van de issues en problemen, mogelijkheden en oplossingen.

Infocities heeft, wellicht meer dan elders, al een enorme verandering teweeg gebracht bij de projectpartners wat betreft hun specifieke "culturen" en manieren van werken - zowel individueel als organisatorisch. Deze zullen blijven veranderen en doorwerken naar samenwerkingsverbanden over heel Europa en internationaal.

In de pagina's over de toepassingen hebben we een opsomming opgenomen van de specifieke lessen die uit Infocities werden getrokken.

(top)