Wat is Infocities - Doelstellingen

* Overzicht * Doelstellingen * Lessen * Het Vervolg *

Doel van Infocities is het evalueren van toepassingen op het gebied van informatie- en communicatietechnieken (ICT) om zo geïntegreerde publieksdiensten te kunnen leveren. Uiteindelijk wil men werken naar een "één loket" dienstenmodel: op zo weinig mogelijk plekken kan men zoveel mogelijk diensten krijgen. De toepassingsgebieden van Infocities zijn zo verschillend als onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, cultuur en toerisme, elektronisch zakendoen en publieke/civiele informatiediensten.

Een ander doel is het bevorderen van toegang tot publieks- en stadsdiensten voor burgers, en een meerwaarde te bieden aan bedrijven en professionals. In september 1998 zijn pakweg 1 miljoen geregistreerde gebruikers gemeten. Dat waren:

  • bewoners en hun huishoudens
  • bezoekers en toeristen, gebruik makend van openbare toegangspunten (zoals infozuilen en computers in bibliotheken)
  • scholen en ander onderwijsinstellingen
  • bedrijven en professionele organisaties (van midden- en kleinbedrijf tot ziekenhuizen)
  • vrijwilligersorganisaties

Tijdens de uitvoerbaarheidsfase werden de 24 kandidaat-toepassingen getest op de volgende criteria:

  • interoperabiliteit (staat de toepassing op zichzelf, of sluit het aan bij en kan het worden gekoppeld aan andere toepassingen)
  • gebruikersvriendelijkheid (zijn de gebruikers tevreden)
  • overdraagbaarheid (kan de toepassing, of onderdelen daarvan (welke?) ook in een andere stad of andere sector worden gebruikt)

(top)