Wat is Infocities - Het Vervolg

* Overzicht * Doelstellingen * Lessen * Het Vervolg *

De uitvoerbaarheidsfase leidde tot beslissingen bij de contractorganisaties en andere partners over investeringen in Infocities toepassingen. Doel blijft om uiteindelijk in 2006 10% van de bevolking gebruik te laten maken van de diensten. Enkele Infocities toepassingen gaan inmiddels als commerciële producten verder. Andere toepassingen hebben elkaar gevonden in het Europese project VirtuHalls, dat als "Infocities-2" door het leven gaat: de uitvoeringsfase.

In Den Haag heeft Infocities onder andere de discussie over de I-visie tot gevolg gehad. En dat leidde weer tot Residentie.net en het project Glazen Stadhuis. Het raadsbesluit van 1 juli 1999 stelt:

  • "Het Residentie.net brengt praktijksuccessen uit het Europese Infocities netwerk samen in een totaalpakket. Vanuit deze samenwerking is het idee ontstaan om met Infocities partners KPN en Casema een lokaal netwerk, Residentie.net, te ontwikkelen."
Naar de Europese Web site van VirtuHallsIn het Europese project VirtuHalls wordt in één van de vier VirtuHalls het Haagse Residentie.net gekoppeld aan "residentienetten" in Nice, Hamburg en Wenen. VirtuHalls wordt gecoördineerd door Casema, en de Gemeente Den Haag is een van de partners. VirtuHalls gaat over zogenaamde "portals" die zijn toegesneden op de lokale situatie, met zowel publieke als private diensten voor bewoners, midden- en kleinbedrijf en toeristen. "Portal" is een term die wordt gebruikt voor een Web site die geacht wordt veelomvattend te zijn. Een beginpunt of ankerplaats voor Web surfers. Bij VirtuHalls gaat het om vier toepassingsgebieden:

  • Gemeentelijke VirtuHall - publieke informatie en diensten aan ambtenaren, bewoners en andere geïnteresseerden)
  • Zakelijke VirtuHall - bevorderen van gebruik van Internet voor zakelijke transacties en stedelijke promotie)
  • Huizenmarkt VirtuHall - dienstverlening en informatie over de huizenmarkt
  • Welzijn VirtuHall - on-line informatie over sociale dienstverlening

(top)